Van Özalp Evde Masaj Songüz

By | Aralık 2, 2018

tedavisi nedir sorusu birçok kez karşımıza çıkmaktadır. Van özalp evde masaj Bu sorunun cevabı ise insan vücuduna birçok fayda sağlamaktadır. Vücut rahatlatma tekniklerinden birisi olan bu tedavi yöntemi, tarihsel zamanda çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşan bir terapi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tedavi yöntemini ilk ortaya çıkış M. Özalp evde masaj Ö ki dönemlere dayanır. İlk tedavi uygulamaları Çin ve Hindistan’da uygulandığı söylenmektedir.

tedavisinin tarihsel gelişiminde Hintliler, Grek uygarlığı, Persler, Mısırlılar uzun yıllarca bu tedavi yönteminden faydalanmışlardır. Van özalp evde masaj . Antik çağlarda Ege bölgesinde yaşamını sürdüren uygarlıklarda zeytinyağı ve güzel kokan otlarla birlikte birçok tedavi yöntemi yapılmıştır. Homeros tarafından yazılan Odessa ve İlyada destanlarında bahsi geçen kişilerin banyodan sonra vücutlarını güzel kokan yağlarla ovup masaj yaptıkları belirtilmiştir.

Ülkemiz ele alındığında bu tedavi kültürü kendini hamam kültür olarak tanıtmıştır. Esneme ve germe hareketleri hamam sırasında atılan keseleme işlemi sırasındaki hareketler gibi vücudu esnetme ve gerdirme yaptığı için benzerlik gösterir. Bu tedavi yöntemi 21. YY’da artık tamamen tanınmış ve kültürlere uygun şekilde kullanılmaya devam etmiştir.